Kedy uzatvoriť sporenie dieťaťu?

O necelý mesiac očakávame prírastok do rodiny. Vieme, že sa u vás dá sporiť aj deťom. Kedy sa nám oplatí najviac uzatvoriť takéto stavebné sporenie?

Detské sporenie využíva dlhodobo viac ako pätina našich klientov. To je dôkazom toho, že ide o výborný, rokmi osvedčený sporiaci produkt. Uzatvorenie zmluvy Junior extra je najvýhodnejšie do jedného roka od narodenia dieťaťa. Získate ho vtedy bez poplatku na uzatvorenie. Nasledujúce sporenie môžete prispôsobiť pokojne
svojim možnostiam. Výška mesačného či ročného vkladu nie je vopred pevne stanovená. Ďalšia „výhodnosť“ závisí od toho, na čo plánujete stavebné sporenie použiť v budúcnosti. Odporúčame vám preto stretnutie s naším obchodným zástupcom, ktorý prispôsobí sporenie vašim individuálnym potrebám. Kontakty nájdete na www.pss.sk alebo nám zavolajte na číslo 02/58 55 58 55.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.