Fixácia úrokovej sadzby

Ak by som sa rozhodol pre úver od PSS , na aký čas budem mať fixovanú úrokovú sadzbu?

Fixácia úrokovej sadzby závisí od toho, aký typ úveru budete čerpať. Ak máte po predchádzajúcom sporení nárok na stavebný úver, môžete počítať s fixáciou úrokovej
sadzby na celé obdobie splácania úveru, čo môže byť až 20 rokov. Vďaka tejto garantovanej (a nízkej) sadzbe si viete naplánovať mesačné výdavky na dlhý čas vopred.
V prípade, že máte stavebné sporenie iba krátko alebo ho nemáte vôbec, môžete využiť náš najobľúbenejší medziúver s konštantným splácaním. Pri tomto type úveru je fixácia úrokovej sadzby až 5 rokov. Viac informácií o parametroch našich úverov a ich splácaní nájdete na stránke www.pss.sk.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.