Doklady účelového využitia

Zaujímalo by ma, aké doklady môžem predložiť na zdokladovanie čerpania úveru z PSS. Prečo sa musia tieto doklady predkladať, keď pri hypotékach to nie je potrebné?

(Vlado Fiala, Hlohovec)

Stavebné sporenie je zo zákona prísne účelové (§ 11 zákona SNR č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov). Preto je čerpanie úveru alebo nasporenej sumy podmienené zdokladovaním toho, na čo boli finančné prostriedky použité. Hlavným poslaním stavebného sporenia je riešenie otázky bývania – čiže kúpa, výstavba, rekonštrukcia alebo modernizácia nehnuteľnosti. Medzi najčastejšie doklady účelového použitia patrí teda kúpna zmluva na byt alebo dom (spolu s potvrdeným návrhom na vklad do Katastra nehnuteľností), faktúry s dokladom o úhrade, bloky z registračnej pokladne ku kúpe napríklad stavebného materiálu. Veľkou výhodou je akceptácia dokladov už od dátumu uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení. Podrobnejšie informácie týkajúce sa tejto témy vám radi poskytnú naši obchodní zástupcovia a zástupkyne. Ich kontakty nájdete na www.pss.sk.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.