Obnoviteľné zdroje energií

Zapojil som sa do programu na podporu inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Ktoré z týchto zariadení môžem financovať zo stavebného sporenia?

(Peter Valach, Nitra)

Zo stavebného sporenia je možné prefinancovať všetky zariadenia, ktoré boli zahrnuté do projektu Zelená domácnostiam. Vieme vám poskytnúť prostriedky na kúpu fotovoltických panelov, veterných turbín, ale aj slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel či kotlov na biomasu. Peniaze zo stavebného sporenia môžete dokonca použiť aj na všetky práce a materiály súvisiace s inštaláciou. Podrobný zoznam všetkých účelov využitia prostriedkov zo stavebného sporenia nájdete na stránke www.pss.sk alebo v kanceláriách našich obchodných zástupcov. Ochotne vám poradia aj pracovníci Centra telefonických služieb PSS na čísle 02/ 58 55 58 55.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.