Základom je vzťah dôvery

Peter Jacko je považovaný za najúspešnejšieho územného riaditeľa v dejinách Prvej stavebnej sporiteľne. Mohlo by nám napadnúť, že istotne pôsobí v ekonomicky silnom regióne Slovenska. Opak je však pravdou.

Okres Trebišov patrí skôr k tým chudobnejším. Aj napriek tomu sa tu stavebnému sporeniu už 25 rokov darí viac než dobre. „Každý riaditeľ je taký úspešný, aký šikovný je jeho tím ľudí. A ten môj je naozaj vynikajúci,“ začína svoje rozprávanie P. Jacko. Kolektív okolo seba si v PSS začal budovať už v roku 1993, bezprostredne po vzniku banky. Spočiatku pracoval ako sprostredkovateľ, neskôr ako okresný vedúci. K dispozícii mal jednu z prvých kancelárií obchodných zástupcov PSS na Slovensku. Viacerí ľudia, ktorí s ním v tej dobe začínali, s ním pracujú dodnes. „Za ten čas sa tu vystriedalo nemálo spolupracovníkov. Ale stabilné jadro, teda viac než polovica tímu, je so mnou už 9 až 18 rokov. Pracovné vzťahy sú u nás ako rodinné. A práve to je tajomstvo nášho úspechu – priateľský prístup, rodinná atmosféra, vzájomná pomoc, spolupatričnosť a motivácia.“

Keď sa sporeniu darí

Vráťme sa späť k regiónu, v ktorom P. Jacko pôsobí. V trebišovskom okrese žijú ľudia slovenskej i maďarskej národnosti. Je preň charakteristická vysoká nezamestnanosť a nízka priemerná mzda. Napriek tomu, alebo možno práve preto, je tu o stavebné sporenie záujem. Rokmi sa už neraz potvrdila priama úmera, že čím chudobnejší je región, tým je stavebné sporenie u obyvateľov obľúbenejšie. „PSS má k dispozícii komplexnú ponuku finančných produktov – sporenie, úvery na financovanie bývania, aj rôzne druhy poistenia. U nás sa však najviac darí sporeniu. Možno je to preto, že ľudia z juhu východného Slovenska si aj z neveľkej mzdy dokážu odkladať,“ potvrdzuje P. Jacko.

Peter Jacko

 

Obchodným zástupcom: 24 rokov
 

Na práci pre PSS sa mu páči: že stavebné sporenie pomáha riešiť to najdôležitejšie v životoch ľudí – budovanie domova, bezpečia a istoty
 

Záľuby: práca okolo domu, tanec, príroda, jazdectvo, historické dokumenty, detektívne seriály, životopisné knihy, motorizmus
 

Kontakt: 0915 890 344
 

Email: peter.jacko@fopss.sk

 

 

 

 

Plánovanie budúcnosti

Filozofia miestnych obchodných zástupkýň a zástupcov znie: základom banky sú spokojní klienti a klientky. Snažia sa im vysvetliť, že sporenie na účte stavebného sporenia je pre nich užitočné, bez ohľadu na ich momentálne potreby či aktuálnu výšku štátnej prémie. Sporenie totiž umožňuje lepšie plánovanie budúcnosti. Vďaka nemu vzniká aj nárok na výhodnejší úver a v prípade potreby si netreba od banky požičiavať tak veľa ako bez predchádzajúceho sporenia. „Náš starší slogan týkajúci sa stavebného sporenia, ktorý hovorí, že je to ,základný kameň našej budúcnosti‘, je výstižný aj pre dnešok,“ vysvetľuje. Darí sa tu však aj medziúverom. Veď väčšina ľudí v tomto regióne žije v rodinných domoch a na tých je stále čo vylepšovať.

Pomoc v núdzi

Za obdobie, počas ktorého Peter Jacko pracuje pre PSS, prišiel už do kontaktu s množstvom klientov, na ktorých sa viaže aj nejaký príbeh. Najviac sa mu do spomienok zapísali tie, ktoré by sa dali opísať dvomi slovami: „pomoc v núdzi“. To bol aj prípad rodiny, ktorú požiar pripravil o strechu nad hlavou. Bolo treba konať rýchlo, aby bola možná obnova v čo najkratšom čase. Expresné schválenie úveru v priebehu niekoľkých hodín bolo v tomto prípade pre PSS samozrejmosťou. Podobných príbehov sa P. Jackovi vynára v mysli viacero. To sú však naozaj mimoriadne udalosti. Bežná, každodenná práca obchodného zástupcu vyzerá zvyčajne inak. Pozostáva zo zisťovania potrieb klientov, vytvárania ponuky a jej prispôsobovania individuálnym požiadavkám. „Profesionalita sa od nás vyžaduje ako samozrejmosť. Každý deň pracujeme na upevňovaní dôvery u existujúcej a budovaní vzťahu s potenciálnou klientelou,“ uzatvára územný riaditeľ.

  • 01.11.2017
  • Text: Robert Juriš
  • Foto: Miroslav Pochyba