Prvá obnova bola „maturita“

Košický región už tradične patrí medzi tie oblasti Slovenska, kam z Prvej stavebnej sporiteľne smeruje na obnovu bytových domov najviac peňazí. A práve tu sme stretli aj obchodnú zástupkyňu a lektorku Kamilu Bobčákovú, ktorá v roku 2000 realizovala pilotný projekt obnovy bytového domu financovaný zo zdrojov PSS.

Košický okres je špecifický nielen objemom úverov čerpaných na obnovu bytových domov, ale i tým, ako sa tu v 90. rokoch formovalo obchodnícke jadro PSS. Množstvo zamestnancov a zamestnankýň totiž do PSS prišlo zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity. A boli to nielen absolventi, ale aj bývalí pedagógovia a pedagogičky. Napokon, stavebníctvo má s PSS priesečníky. Prinajmenšom ten, že na všetky stavby alebo stavebné úpravy treba najskôr zabezpečiť finančné prostriedky. Navyše, pre každého obchodného zástupcu je výhodou, ak disponuje technickými poznatkami.

Z univerzity do biznisu

Profesionálna dráha K. Bobčákovej sa vyvíjala podobne. Pred príchodom do PSS na Stavebnej fakulte učila. „Hoci som pôvodne mala iné ambície a učiteľovanie som milovala, v roku 1995 som sa rozhodla zo školstva odísť,“ vysvetľuje. Napriek tomu, že k obchodu predtým vzťah nemala, dokázala si ho vytvoriť. „A dokonca som sa to naučila mať aj rada,“ hovorí. Ako to už býva, aj ona dnes oceňuje najmä motivujúce ohodnotenie a časovú flexibilitu, ktorú jej práca v PSS priniesla. „Možnosť režírovať si vlastný čas je veľmi príjemná. Prispôsobujeme sa len potrebám klientov, aby všetko fungovalo tak, ako má.“ Táto živá, flexibilná práca si však vyžaduje i veľkú dávku zodpovednosti a čestnosti. Veď novými klientmi sa na základe odporúčania často stávajú i známi či priatelia klientov, ktorí boli v minulosti so spoluprácou spokojní.

Kamila Bobčáková

Obchodnou zástupkyňou: 22 rokov
 

Na práci pre PSS sa jej páči: flexibilita pracovného času, dynamickosť a kontakt s ľuďmi
 

Záľuby: architektúra, výtvarné umenie, cestovanie, dobré knihy a dobrá hudba
 

Kontakt: 0918 679 444
 

Email: kamila.bobcakova@fopss.sk

 

 

Osudové „učiteľovanie“

Od roku 2006 pôsobí úspešná obchodná zástupkyňa aj ako lektorka PSS. Školí nielen nastupujúcich zamestnancov, ale aj služobne starších pracovníkov z regiónov. Nakoniec sa teda predsa len okľukou k milovanému „učiteľovaniu“ vrátila. „V učení sa cítim ako ryba vo vode. Obchodu sa však venujem aj naďalej. Jedno bez druhého si vlastne neviem predstaviť,“ hodnotí dvojkombináciu svojej pracovnej náplne. Dodnes sprostredkúva nielen úvery pre fyzické osoby, ale aj právnické osoby. „Obe oblasti majú svoje špecifiká. Právnické osoby sú náročnejšie na dosledovanie a administratívu, a navyše sú niekedy o naozaj dlhých rozhovoroch. V kočikárňach, garážach a kotolniach mám s majiteľmi bytov odsedené množstvo hodín,“ vysvetľuje s úsmevom.

Prvá obnova bytového domu

A ako to teda bolo so spomínaným pilotným projektom? Prvým bytovým domom v tomto regióne, ktorý bol obnovený z prostriedkov PSS, bola bytovka nachádzajúca sa na Kuzmányho ulici 45-51 v Košiciach. „Bola to ,maturita‘, učili sme sa za pochodu. No všetko dobre dopadlo, a možno aj preto zvyknem obchodným zástupcom hovoriť, aby sa nebáli začať s úvermi pre právnické osoby. Majú sa o koho oprieť,“ hovorí K. Bobčáková. Prízvukuje však, že obnova sa mohla uskutočniť najmä vďaka predsedníčke SVB Zdenke Jurčákovej. „Táto rozhľadená, progresívne uvažujúca žena založila aj Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov a podieľala sa na tvorbe a pripomienkovaní zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ale i ďalšej legislatívy. Práve jej moderný prístup k obnove bol hnacím motorom tejto spolupráce.“ Bytový dom postupne prešiel komplexnou obnovou, boli odstránené systémové poruchy stavebnej sústavy, sanované aj zateplené loggie i fasáda. Dosiahla sa významná úspora na energiách a neskôr boli obnovené aj výťahy a brána. Vďaka synergii medzi obchodnou zástupkyňou a predsedníčkou SVB sa teda obyvatelia mohli vo výsledku medzi prvými presvedčiť, aké pozitíva prináša obnova bytového domu.

  • 01.08.2017
  • Text: Lenka Krištofová
  • Foto: Miro Pochyba