Najlepšie obnovený bytový dom 2019

Na východe Slovenska vedia ako na to! Nie je to tak dávno, čo sme cestovali do Prešova, aby sme si poriadne obzreli najlepšie obnovený bytový dom za rok 2018. Reportáž sa stretla s veľkým ohlasom, ozvali sa nám aj iné bytové domy na Slovensku a zisťovali možnosti rekonštrukcie za rozumné peniaze. Všetkým sme odporučili súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje Prvá stavebná sporiteľňa spolu so Združením pre obnovu bytových domov. Po roku sú známe jej výsledky a opäť v nej bodovali Prešovčania.

Do súťaže o najlepšie obnovený bytový dom za rok 2019 sa mohli prihlásiť klienti PSS z okruhu právnických osôb. To znamená SVB, BD či správcovia bytových domov, ktorí do konca roku 2019 ukončili realizáciu aspoň jednej z niektorých častí komplexnej obnovy. Napríklad zateplenie a obnova obvodového plášťa alebo len fasády, modernizácia vykurovacieho systému či odstránenie systémových porúch a statických chýb. Samotnú súťaž dotuje PSS aj finančne, výherca získa až 1 700 eur, ocenené je však aj druhé a tretie miesto (700 eur a 350 eur). „Prvá stavebná sporiteľňa začala ako prvá na Slovensku podporovať a financovať obnovu bytových domov. Ale na to, aby sa to rozbehlo, musela urobiť veľa mravčej práce medzi ľuďmi, aby si uvedomili, že obnova má zmysel,“ dozvedeli sme sa od poradcu predstavenstva PSS Miloša Blanárika.

Aj tehla potrebuje teplo

Prvá stavebná sporiteľňa má jeden z najlepších produktov z bánk na financovanie obnovy bytových domov, takže majiteľom bytov víťaznej „trojky“ sme poskytli, samozrejme, výborné podmienky s výhodnou úrokovou sadzbou. Ďalšou z výhod úveru cez Prvú stavebnú sporiteľňu je určite aj rýchlosť financovania a flexibilita. Zaujímavosťou je, že ocenená bytovka v Trenčíne je tehlová a veľa vlastníkov bytových domov žije v presvedčení, že ich netreba zatepľovať. „Nie je to pravda. Pálená tehla, z ktorej boli v minulosti bytové domy stavané, dnešným normám nevyhovuje. Keď porovnáme paneláky z osemdesiatych rokov s týmito bytovkami, po zateplení majú tieto bytovky väčšiu úsporu ako zateplené novšie paneláky. Je tu urobená úplne nová krytina, rozvody tepla, rozvody plynu, rozvody vody a rozvody elektriky. Všetky tieto rozvody po dvadsiatich až päťdesiatich rokoch výrazne zastarajú, hrozí riziko požiaru a zatečenia. Tým, že sa to obnoví, odstránia sa všetky riziká a nájomníci majú komfortnejšie a lepšie bývanie,“ prezradil nám Miloš Blanárik. aj táto súťaž je teda dôkazom, že ľuďom záleží na tom, v akom prostredí žijú. „Obnova prináša množstvo benefitov, nielen zvýšenie komfortu a bezpečia bývania, ale tiež úsporu nákladov na teplo, ktorá sa po zásadnej obnove domu pohybuje až na úrovni 50 % a tak prispieva významne aj k lepšiemu životnému prostrediu a čistejšiemu vzduchu“, vysvetlil poradca predstavenstva PSS Miloš Blanárik.

1. miesto

Bytový dom v Prešove, ulica Duklianskych hrdinov

Investovaná suma viac ako 270 000 eur

Víťazom 12. ročníka súťaže o Najlepšie obnovený bytový dom sa stal ten, ktorý vďaka premyslenej rekonštrukcii, materiálom a šikovnosti odborníkov očakáva úsporu na energiách až 68 %. To všetko vďaka zatepleniu a obnove obvodového plášťa t. j. fasády, výmene okien či zatepleniu a izolácii strechy. Vlastníci bytov sa dohodli hneď aj na rekonštrukciách balkónov,  lodžií a domových vstupov. Takáto komplexná rekonštrukcia má však tam, kde je to potrebné, veľa výhod. „Áno, zainvestuje sa, ale potom sa šetrí na energiách, šetrí sa aj životné prostredie, zvyšuje sa bezpečnosť obytného domu,“ povedal poradca predstavenstva PSS Miloš Blanárik. „Vlastníci bytov sa rozhodli pre obnovu správne, efekt bude veľmi rýchly. Domy, ktoré majú aktívnych vlastníkov sa môžu tešiť z dosiahnutia výborných výsledkov,“ dodala správkyňa bytového domu Natália Banduričová. „Teší nás tento úspech, už sme raz získali v podobnej súťaži ocenenie za obnovený bytový dom v Žiari nad Hronom,“ neskrýval spokojnosť aj zhotoviteľ Ladislav Čech.    

2. miesto a cena za architektúru

Bytový dom v Dubnici nad Váhom, ulica Pod Hájom

Investovaná suma viac ako 580 000 eur

Najviac viditeľnou zmenou tu bola prístavba balkónov. „Skultúrnilo sa to. Sme spokojní najmä s tým, že už nemusíme stále behať do sušiarne a ľuďom sa zväčšil priestor na bývanie,“ neskrývala nadšenie zástupkyňa vlastníkov bytov Alžbeta Pecková. Projektanti však upozornili aj na to, že dôležitou časťou obnovy bolo aj zateplenie fasády či strechy. Súčasťou revitalizácie bytového domu bola tiež výmena rozvodov, výťahov a úprava spoločných priestorov.

Tip odborníka

Potrebujete opraviť strechu? Zatepliť fasádu a ušetriť za energie? Vďaka stavebnému sporeniu a úverom od PSS jednoducho zvládnete čiastočnú, ale aj celkovú obnovu svojho bytového domu. Kontaktujte nás na čísle 02/58 55 58 55 alebo na www.pss.sk

3. miesto

Bytový dom v Trenčíne, Strojárenská ulica

Investovaná suma 260 000 eur

„Zateplili a obnovili sme celú fasádu. Zrekonštruovali sme balkóny a lodžie a neposlednom rade sa zaizolovala a zateplila strecha a odstránili systémové poruchy a statické chyby,“ povedal správca bytového domu Ján Macko s tým, že rekonštrukčné práce sa rozbehli v auguste minulého roka a trvali asi osem mesiacov. Obnovou sa odstránilo aj vlhnutie pivníc a obyvatelia sa tešia z toho, že v bytoch majú oveľa teplejšie ako kedysi.

Hodnotilo sa:

 • Rozsah celkovej obnovy a výsledný vzhľad domu
 • Kvalita vykonanej práce
 • Kvalita použitých materiálov
 • Lehota samotnej výstavby
 • Dosiahnutý stupeň energetických úspor
 • Výsledné percento úspor energií po obnove

 

Prečo obnoviť aj váš bytový dom?

 • Zvyšujú sa nároky na tepelnú odolnosť vonkajších obalových konštrukcií a zníženie energetickej náročnosti budov
 • Kvalitu každej stavby ovplyvňuje jej vek. Čím je bytový dom starší, tým viac opráv potrebuje, ale predĺži sa mu životnosť a môže dosiahnuť parametre, ako nový
 • Dokážeme aj lepšie regulovať spotrebu energií a môžeme tak ešte oveľa viac ušetriť
 • Zvýši sa bezpečnosť domu – obnova rozvodov znižuje nebezpečenstvo požiaru, výbuchu aj zatečenia

 

 • 09.09.2020
 • Text a foto: PSS