Obchodné zastúpenie

Stropkov, Hlavná 7

budova Agrostavu

Hlavná 7

091 01, Stropkov

Po - Pi
08:30-12:00, 13:00-16:00

Obchodní zástupcovia

Ing. Ján Marušák
Obchodný zástupca
Hlavná 7, Stropkov

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Beáta Bezegová
Územný riaditeľ